Hạng mục cung cấp: Cung cấp hệ thống thu thập và truyền dữ liệu quan trắc nước thải về Sở TNMT Nam Định.
Thiết bị cung cấp: Data Logger DH-100W kết nối với thiết bị quan trắc nước tự động hãng Go – Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.