Dự án khảo sát, tư vấn giải pháp quản lý và cảnh báo sớm chất lượng nước Sông Tiền tỉnh Tiền Giang.
Dự án giúp:
– Quản lý chất lượng nước cấp cho nhà máy nước sử dụng nước mặt
– Quản lý chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.
– Quản lý chất lượng nước cấp cho vùng trồng cây hoa quả.
– Giám sát mức độ ô nhiễm xả thải từ khu công nghiệp.
– Cảnh báo sớm ô nhiễm, xâm lấn mặn.
Mong rằng trong tương lai không xa chúng ta sẽ có hệ thống quản lý, giám sát chất lượng nước mặt của mọi con sông trên toàn quốc. Nước là tài nguyên quý giá của quốc gia, hãy giữ gìn và bảo vệ nguồn tài nguyên này.

Phan Thắng

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *