Thông tin dự án :

–  Chủ đầu tư: Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Ninh Bình

–  Gói thầu: xây dựng trạm quan trắc nước thải online

–  Địa điểm lắp đặt: Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

–  Thời gian hoàn thành: 01 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.