DỊCH VỤ KIỂM CHUẨN VÀ QUAN TRẮC ĐỐI CHỨNG RA TEST.
Theo qui định thông tư 24/2017/TT-BTNMT thì toàn bộ các trạm quan trắc tự động ngoài việc phải truyền dữ liệu online về sở TNMT còn phải thực hiện kiểm chuẩn và quan trắc đối chứng RA test hàng năm để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định cung cấp thông tin tin cậy.
Hiện nay hầu hết các nhà máy còn chưa thực sự quan tâm và thực hiện các hạng mục công việc này một cách bài bản, nghiêm túc.
Để có thể thực hiện được quá trình kiểm chuẩn và quan trắc đối chứng RA test thì nhà máy cần phải thực hiện quá trình bảo trì hệ thống cũng như tự hiệu chuẩn hệ thống một cách đầy đủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị. Có như vậy quá trình kiểm định và quan trắc đối chứng RA mới đạt.
Đông Hải Tech với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những giải pháp quan trắc online toàn diện, hoạt động bài bản, cho số liệu tin cậy, chúng tôi luôn chú trọng đến các công tác bảo trì hệ thống, hiệu chuẩn định kỳ giúp hệ thống hoạt động chuẩn chỉ và ổn định hơn. Ngoài ra Đông Hải Tech cũng hợp tác với các tổ chức đủ điều kiện thực hiện các hoạt động kiểm chuẩn, quan trắc đối chứng RA để cung cấp những dịch vụ toàn diện cho khách hàng, đối tác của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.