Đông Hải Tech hoàn thành lắp đặt 17 trạm quan trắc nước mặt trên sông cho mạng lưới quốc gia

Hạng mục cung cấp: Cung cấp dịch vụ triển khai lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị phân tích TOC, TN, TP và thiết bị Data Logger lưu trữ và truyền dữ liệu về Sở TNMT, Tổng cục MT

Vị trí lắp đặt : 4 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phan Thắng

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *